Onze missie & visie

Persoonlijke verzorging is een basisbehoefte!
Fris voor de dag komen is voor iedereen belangrijk. Het zou geen zorg moeten zijn voor mensen die leven in armoede of tijdelijk in een crisissituatie zijn beland. Goed voor jezelf zorgen is dan extra belangrijk maar zeker niet gemakkelijk! Schaamte, sociaal isolement, eenzaamheid en mentale problemen kunnen ontstaan wanneer er niet de juiste hulp wordt geboden.
Aandacht voor persoonlijke verzorging heeft een positief effect op het verminderen van deze problematiek.

In 2019 leefden iets meer dan 1 miljoen mensen in een huishouden onder de lage inkomensgrens, van wie 398 duizend al tenminste 4 jaar achtereen. Dat zijn een heleboel mensen die met moeite zichzelf kunnen voorzien van eerste levensbehoefte. En onder die eerste levensbehoefte valt volgens ons ook persoonlijke verzorging.

We werken regelmatig samen met bestaande hulporganisaties of sociale initiatieven om de doelgroep te bereiken en de problematiek rondom persoonlijke verzorging bespreekbaar te maken.